رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟