رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟