رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

یک مقصد را انتخاب کنید

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

حال کنونی شما چگونه است؟

آن چیزی را حال شما بد می کند:

اسنک مورد علاقه خود در زمان تماشای فیلم را انتخاب کنید

یک نوشیدنی انتخاب کنید

دوست دارید در صبحانه کدام را میل کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

کدام فعالیت را انتخاب می کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

یک اولویت را انتخاب کنید

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

فصل دلخواه خود را انتخاب کنید

یک مکان را در طبیعت انتخاب کنید