TRUE or FALSE

TRUE or FALSE


شما در حمام آواز می خوانید.

شما نحوه ساز زدن رو می دانید

همیشه حق با شماست

شما دوست دارید زمان بیشتری را با دوستان بگذرانید؟

شما می خواهید بچه دار شوید.

شما عاشق شکلات هستید؟

شما آن کسی که قبلا شما را اذیت کرده، بخشیده اید.

شما دوست دارید بازی کنید؟

شما دوست دارید بیشتر وقت خود را در تنهایی سپری کنید؟

شما خیلی می خوابید؟

شما یک فرد شوخ طبع هستید؟

شما خیلی اعتراض می کنید

شما از آنچه که پیش از این انجام داده اید، پشیمان هستید

شما یک فرد جدی هستید؟

شما عاشق حیوانات هستید؟

شما عاشق زندگی کردن به سبک لوکس هستید؟

شما تماس هایی از روی شوخ طبعی انجام می دهید؟

شما تنبل هستید

شما نحوه رقصیدن را می دانید

شما دوست دارید فیلم تماشا کنید؟

شما ورزش کردن را دوست دارید؟

شما خالکوبی دارید

شما نحوه مدیریت کردن وضعیت های مختلف را به آسانی می دانید؟

شما بعد از 3 بار نوشیدن، مست می شوید

شما خیلی به سایرین اعتماد می کنید؟

شما قبلاً یک نامه عاشقانه نوشته اید

شما تمایل دارید تا در 5 سال آینده ازدواج کنید

شما عاشق ساده زندگی کردن هستید؟

آیا شما اشتباهات دیگران را هرگز نمی بخشید؟

شما قهوه دوست دارید؟

شما آشپزی کردن را دوست دارید؟

شما دوست دارید همیشه مسافرت کنید؟

شما کتاب خواندن را دوست دارید؟

شما خیلی صحبت می کنید؟

شما دوست دارید تا بیشتر در شبکه های اجتماعی پست بگذارید؟

شما بستنی دوست دارید؟

شما به دیگر افراد اعتقاد دارید؟

شما همیشه دیر می رسید

شما هر روز خوشبو کننده استفاده می کنید

شما همیشه خرید کردن را دوست دارید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؟