TRUE or FALSE

TRUE or FALSE


شما آشپزی کردن را دوست دارید؟

همیشه حق با شماست

شما نحوه رقصیدن را می دانید

شما می خواهید بچه دار شوید.

شما دوست دارید بیشتر وقت خود را در تنهایی سپری کنید؟

شما عاشق حیوانات هستید؟

شما نحوه ساز زدن رو می دانید

شما تمایل دارید تا در 5 سال آینده ازدواج کنید

شما ورزش کردن را دوست دارید؟

شما بعد از 3 بار نوشیدن، مست می شوید

شما خیلی صحبت می کنید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؟

شما دوست دارید همیشه مسافرت کنید؟

شما خیلی اعتراض می کنید

شما یک فرد شوخ طبع هستید؟

شما دوست دارید فیلم تماشا کنید؟

شما هر روز خوشبو کننده استفاده می کنید

شما دوست دارید زمان بیشتری را با دوستان بگذرانید؟

شما از آنچه که پیش از این انجام داده اید، پشیمان هستید

شما خیلی به سایرین اعتماد می کنید؟

شما عاشق ساده زندگی کردن هستید؟

شما خالکوبی دارید

شما دوست دارید تا بیشتر در شبکه های اجتماعی پست بگذارید؟

شما تماس هایی از روی شوخ طبعی انجام می دهید؟

شما همیشه دیر می رسید

شما کتاب خواندن را دوست دارید؟

شما عاشق شکلات هستید؟

شما به دیگر افراد اعتقاد دارید؟

شما تنبل هستید

شما یک فرد جدی هستید؟

شما بستنی دوست دارید؟

شما نحوه مدیریت کردن وضعیت های مختلف را به آسانی می دانید؟

آیا شما اشتباهات دیگران را هرگز نمی بخشید؟

شما آن کسی که قبلا شما را اذیت کرده، بخشیده اید.

شما خیلی می خوابید؟

شما قهوه دوست دارید؟

شما عاشق زندگی کردن به سبک لوکس هستید؟

شما دوست دارید بازی کنید؟

شما قبلاً یک نامه عاشقانه نوشته اید

شما همیشه خرید کردن را دوست دارید؟

شما در حمام آواز می خوانید.