TRUE or FALSE

TRUE or FALSE


شما دوست دارید زمان بیشتری را با دوستان بگذرانید؟

شما به دیگر افراد اعتقاد دارید؟

شما خیلی به سایرین اعتماد می کنید؟

شما عاشق حیوانات هستید؟

شما یک فرد شوخ طبع هستید؟

آیا شما اشتباهات دیگران را هرگز نمی بخشید؟

شما کتاب خواندن را دوست دارید؟

شما هر روز خوشبو کننده استفاده می کنید

شما قهوه دوست دارید؟

شما همیشه خرید کردن را دوست دارید؟

شما عاشق ساده زندگی کردن هستید؟

شما در حمام آواز می خوانید.

شما آن کسی که قبلا شما را اذیت کرده، بخشیده اید.

شما خیلی اعتراض می کنید

شما همیشه دیر می رسید

شما می خواهید بچه دار شوید.

شما قبلاً یک نامه عاشقانه نوشته اید

شما تماس هایی از روی شوخ طبعی انجام می دهید؟

شما یک فرد جدی هستید؟

شما تمایل دارید تا در 5 سال آینده ازدواج کنید

شما نحوه مدیریت کردن وضعیت های مختلف را به آسانی می دانید؟

شما عاشق زندگی کردن به سبک لوکس هستید؟

شما خیلی صحبت می کنید؟

شما خالکوبی دارید

همیشه حق با شماست

شما بعد از 3 بار نوشیدن، مست می شوید

شما دوست دارید همیشه مسافرت کنید؟

شما نحوه رقصیدن را می دانید

شما عاشق شکلات هستید؟

شما ورزش کردن را دوست دارید؟

شما دوست دارید بازی کنید؟

شما دوست دارید بیشتر وقت خود را در تنهایی سپری کنید؟

شما خیلی می خوابید؟

شما بستنی دوست دارید؟

شما تنبل هستید

شما دوست دارید تا بیشتر در شبکه های اجتماعی پست بگذارید؟

شما نحوه ساز زدن رو می دانید

شما آشپزی کردن را دوست دارید؟

شما از آنچه که پیش از این انجام داده اید، پشیمان هستید

شما دوست دارید فیلم تماشا کنید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؟