2021 Surprise Challenge


Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang paborito mong kulay?

Ano ang iyong pipiliin?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang kinakatakutan mo?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang pipiliin mo?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?