אתגר 5 החברים הכי טובים

אתגר 5 החברים הכי טובים


מה השתייה שאתה הכי אוהב?

מה הקינוח האוהב שלך

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

האם אתה יכול לשמור סוד?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

איזה תרגילים אתה אוהב?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?