2021 Top 5 Friends Challenge

2021 Top 5 Friends Challenge

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing bakal mbok pilih?

Rasa senenganmu yaiku?

Sinetron senenganmu yaiku

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa panganan senenganmu?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Apa sing bakal mbok pilih?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa sing mbok wedeni?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Sing endi restoran senenganmu?

Film apa sing mbok senengi?