2021 Top 5 Friends Challenge

2021 Top 5 Friends ChallengeKowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa panganan senenganmu?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Rasa senenganmu yaiku?

Apa sing mbok wedeni?

Sinetron senenganmu yaiku

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Film apa sing mbok senengi?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?