ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021

ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021


คุณมาเร็วหรือมาช้าเสมอ?

คุณจะเลือกของขวัญแบบไหน?

คุณกำลังมีความสุขหรือโกรธ?

คุณอยากไปเที่ยวที่ไหน?

คุณชอบปาร์ตี้แบบไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบความร่ำรวยหรือความสุข?

คุณจะเลือกสีไหน?

คุณอยากอยู่ที่ไหน?

คุณท่องเที่ยวอย่างไร?

คุณจะเลือกสิ่งไหน?

คุณชอบการสื่อสารแบบใด?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณชอบผลไม้ชนิดไหน?

คุณอยากมีเงินหรือมีชื่อเสียง?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบท่องเที่ยวแบบกลุ่มหรือไปคนเดียว?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณเล่นเกมส์ชนิดไหน?

คุณอยากกินอะไร?

คุณอยากอยู่ที่ไหน?

คุณจะเลือกพลังแบบไหน?

คุณชอบอยู่แบบไหน?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณพูดอย่างไร?

คุณฟังเสียงหัวใจหรือสมอง?

คุณชอบฤดูไหน?