ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021

ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021


คุณชอบฤดูไหน?

คุณชอบท่องเที่ยวแบบกลุ่มหรือไปคนเดียว?

คุณฟังเสียงหัวใจหรือสมอง?

คุณพูดอย่างไร?

คุณท่องเที่ยวอย่างไร?

คุณจะเลือกสีไหน?

คุณชอบปาร์ตี้แบบไหน?

คุณอยากอยู่ที่ไหน?

คุณชอบความร่ำรวยหรือความสุข?

คุณมาเร็วหรือมาช้าเสมอ?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณจะเลือกพลังแบบไหน?

คุณจะเลือกสิ่งไหน?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณอยากไปเที่ยวที่ไหน?

คุณจะเลือกของขวัญแบบไหน?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณอยากมีเงินหรือมีชื่อเสียง?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

คุณชอบอยู่แบบไหน?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณอยากอยู่ที่ไหน?

คุณชอบการสื่อสารแบบใด?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณชอบผลไม้ชนิดไหน?

คุณอยากกินอะไร?

คุณกำลังมีความสุขหรือโกรธ?

คุณเล่นเกมส์ชนิดไหน?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?