ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณอยากกินอะไร?

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกจุดหมาย:

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

เลือกเครื่องดื่ม:

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ: