Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?