Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích sống như thế nào?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích ăn cái nào?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Loài động vật mà bạn thích?