Thử Thách Top 5 Người Bạn

Thử Thách Top 5 Người Bạn


Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích ăn cái nào?

Chọn mùa yêu thích của bạn:

Chọn một sự ưu tiên:

Tâm trạng hiện tại của bạn là gì?

Một thứ mà bạn kém:

Bạn chọn hoạt động nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Chọn một thức uống:

Chọn những đồ ăn nhẹ bạn yêu thích khi xem phim:

Chọn một địa điểm thiên nhiên: