Thử Thách Top 5 Người Bạn

Thử Thách Top 5 Người Bạn


Bạn thích ăn gì cho bữa sáng?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích ăn cái nào?

Chọn một địa điểm thiên nhiên:

Chọn mùa yêu thích của bạn:

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Chọn một thức uống:

Chọn một sự ưu tiên:

Bạn thích ăn cái nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn chọn hoạt động nào?

Tâm trạng hiện tại của bạn là gì?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Một thứ mà bạn kém:

Bạn thích làm việc nào hơn?

Chọn những đồ ăn nhẹ bạn yêu thích khi xem phim: