Super Dare of 2021

Super Dare of 2021


آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟