Super Dare of 2021

Super Dare of 2021


شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟