2021 Surprise Challenge


Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing bakal mbok pilih?

Film apa sing mbok senengi?

Apa sing mbok wedeni?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa panganan senenganmu?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Rasa senenganmu yaiku?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa sing bakal mbok pilih?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?