Máy đo mức độ bạn thân

Máy đo mức độ bạn thân


Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Loài động vật mà bạn thích?

Mức độ lười của bạn là?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Người biết hết bí mật của bạn là ai?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích ăn cái nào?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?