Máy đo mức độ bạn thân

Máy đo mức độ bạn thân


Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Mức độ lười của bạn là?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Bạn thích ăn cái nào?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Người biết hết bí mật của bạn là ai?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?