Máy đo mức độ bạn thân

Máy đo mức độ bạn thân


Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Mức độ lười của bạn là?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Người biết hết bí mật của bạn là ai?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích sống ở đâu?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?