Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging MalapitSaang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ano ang pipiliin mo?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang paborito mong palabas sa TV?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang paborito mong kulay?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang kinakatakutan mo?