Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang iyong pipiliin?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang paborito mong palabas sa TV?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang paborito mong pagkain?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang kinakatakutan mo?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang paborito mong kulay?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang pipiliin mo?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang palagi mong iniinom?